VYSVETLENIE POJMOV

Zákonná záruka

Na slúchadlá značky KOSS sa vzťahuje podľa § 619 a nasl. zák. č. 40/1964 zákonná záruka v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Predĺžená bezplatná záruka

V prípade registrácie na www.dozivotnazaruka.sk alebo na tel. č. 045/5410711 a za predpokladu splnenia ďalších podmienok dovozcom vyžadovaných* sa na slúchadlá značky KOSS vzťahuje Predĺžená bezplatná záruka v trvaní 12 mesiacov. Predĺžená bezplatná záruka začína plynúť v okamihu uplynutia Zákonnej záruky. K Predĺženej bezplatnej záruke môžu byť účtované prípadné náklady na poštovné. Predĺžená bezplatná záruka je rozšírením práv spotrebiteľa, nie je však pokračovaním Zákonnej záruky.

Zákonnú záruku a *Predĺženú bezplatnú záruku nemožno uplatniť v prípade ak ide o:

mechanické a iné poškodenie zjavne spôsobené nesprávnym používaním (vrátane mechanického poškodenia prívodných káblov slúchadiel) alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu alebo nevhodným umiestnením (vlhké, prašné, kontaminované či inak nevhodné prostredie)

poškodenie vzniknuté opotrebovaním nad rámec bežného používania

poškodenie vzniknuté zásahom neoprávnenej osoby

Bis Audio, s.r.o. ako oficiálny dovozca slúchadiel KOSS si vyhradzuje právo neposkytnúť Zákonnú záruku a Predĺženú bezplatnú záruku tým zákazníkom, ktorí si slúchadlá KOSS zakúpili v zahraničí alebo si zakúpili slúchadlá bez registračného kódu. Títo zákazníci si musia zákonnú záruku uplatniť u predajcu u ktorého slúchadlá zakúpili. Bis Audio, s.r.o. im poskytne jedine Doživotnú záruku v zmysle jej pravidiel. 

Doživotná záruka

Doživotná záruka je garancia firmy KOSS, že prostredníctvom oficiálneho dovozcu bude Zariadenie opravené alebo vymenené prvému majiteľovi po celý jeho život a to v prípade akejkoľvek elektrickej alebo mechanickej závady len za aktuálny manipulačný poplatok. Výška tohto poplatku je 15EUR za každé uplatnenie Doživotnej záruky. Spotrebitelia registrovaní na www.dozivotnazaruka.sk alebo prostredníctvom telefónu majú garantovanú zníženú sadzbu manipulačného poplatku vo výške 5.-EUR . Obidva poplatky môžu byť zvýšené o prípadné náklady na poštovné alebo prepravné k zákazníkovi.

Podmienky Doživotnej záruky:

Slúchadlá bude opravené alebo vymenené (oprava alebo výmena sa riadi vnútornými smernicami firmy KOSS) po celú dobu života prvého majiteľa a to bez ohľadu na počet závad uplatňovaných v rámci doživotnej záruky.

V prípade, že Doživotná záruka bude uplatňovaná na model slúchadiel, ktorý už nie je v predaji a nemožno ho opraviť, budú slúchadlá spotrebiteľovi vymenené za podobný model v rovnakej cenovej kategórii.

V rámci Doživotnej záruky sa vás nikto nebude pýtať prečo …, uvediete len závadu vašich slúchadiel.

Za každú opravu alebo výmenu v rámci Doživotnej záruky bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 5.-EUR pre zaregistrovaných spotrebiteľov. Obidva poplatky môžu byť zvýšené o prípadné poštovné či prepravné náklady k zákazníkovi.

Ďalšie podmienky vyžadované dovozcom pre uplatnenie Predĺženej bezplatnej záruky alebo Doživotnej záruky so zníženou sadzbou manipulačného poplatku 5.- EUR

Registrácia na www.dozivotnazaruka.sk alebo telefonicky v pracovných dňoch v dobe od 09:00 do 15:00 na tel. 045/5410711

V rámci registrácie musí spotrebiteľ uviesť svoje meno, adresu, emailovú adresu, typ slúchadiel a Autorizačný kód uvedený na špeciálnej etikete prilepenej na slúchadlách. Uvedenie telefónu a miesta, kde spotrebiteľ slúchadlá kúpil nie je povinné a slúži len k skvalitňovaniu služieb dovozcu. Spotrebiteľ tiež vyznačí, či má záujem byť informovaný o novinkách značky KOSS

Spotrebiteľovi bude na emailovú adresu zaslané Potvrdenie o registrácii spoločne so Zákazníckym kódom

V prípade uplatnenia Predĺženej bezplatnej záruky alebo Doživotnej záruky s požiadavkou poplatku 5.-EUR musí Spotrebiteľ :

V prípade zaslania Zariadenia do servisného strediska spoločne s popisom závady, adresou a telefónnym kontaktom priložiť kópiu Potvrdenia o registrácii obsahujúce Zákaznícky kód, ktorý bol po registrácii zaslaný na spotrebiteľovu emailovú adresu. Meno adresáta, na ktoré budú slúchadlá spätne zaslané musí súhlasiť s menom, na ktoré je príslušný Zákaznícky kód registrovaný.

V prípade osobnej návštevy servisného strediska môže registrovaný Spotrebiteľ uplatniť svoj nárok aj preukázaním svojej totožnosti.

Dovozca si vyhradzuje právo kedykoľvek skontrolovať totožnosť reklamujúcej osoby s osobou uvedenou na Potvrdení o registrácii.

Dovozca si vyhradzuje právo v prípade zneužitia systému Doživotnej záruky Spotrebiteľom od záväzku Doživotnej záruky odstúpiť.

Odporúčaný postup pri uplatňovaní zákonnej, predĺženej a doživotnej záruky slúchadiel KOSS

Ak ste si Vaše slúchadlá zakúpili u autorizovaného predajcu v rámci Slovenskej republiky, na obale slúchadiel KOSS by ste mali nájsť žltú, alebo oranžovú samolepku obsahujúcu registračný kód pre registráciu Vašich slúchadiel. Registráciou automaticky získavate predĺženie záručnej doby až na 36 mesiacov a možnosť uplatniť si nadštandardnú službu Doživotná záruka za zvýhodnený poplatok. Pri registrovaných slúchadlách si reklamáciu poškodení v rámci zákonnej 24 mesačnej záručnej a predĺženej 36 mesačnej doby môžete uplatniť priamo v spoločnosti Bis Audio, s.r.o., čím značne urýchlite proces vybavenia reklamácie. Zákonná lehota na vybavenie takejto reklamácie je 30 dní od odovzdania na jednej z našich predajní v Banskej Bystrici alebo Košiciach, či priamo v servisnom stredisku vo Zvolene, alebo od dátumu doručenia slúchadiel poštou do servisného strediska vo Zvolene. Predajňa Bis Audio v Bratislave slúchadlá KOSS na servis v rámci podmienok „doživotnej záruky“ nepríjma. Pri uplatňovaní zákonnej 24 mesačnej a predĺženej 36 mesačnej záruky je nutné spolu so slúchadlami odovzdať registračné potvrdenie (vytlačený e-mail, napísaný registračný kód), doklad o kúpe (pre určenie dátumu nákupu), kontaktné údaje (obsahujúce adresu, na ktorú si želáte doručiť opravené slúchadlá) a stručný popis poruchy. Slúchadlá Vám budú po opravení doručené bezplatne. V prípade, že by Vám vznikol nárok na vrátenie kúpnej ceny výrobku, spoločnosť Bis Audio, s.r.o. doručí Oznam o nároku o vrátení kúpnej ceny výrobku Vášmu predajcovi, ako aj Vám a následne si môžete svoj nárok uplatniť u Vášho predajcu.

V prípade že Vaše slúchadlá nemajú na balení samolepku s registračným kódom, pravdepodobne boli zakúpene u neautorizovaného distribútora a spoločnosť Bis Audio, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vybavovanie záručnej reklamácie. Pri uplatňovaní 24 mesačnej zákonnej reklamácii takýchto slúchadiel kontaktujte prosím Vášho predajcu, u ktorého ste si slúchadlá zakúpili.

V prípade, že sa na poruchu Vašich slúchadiel KOSS už nevzťahuje zákonná 24 mesačná, ani predĺžená 36 mesačná záručná lehota, alebo boli Vaše slúchadlá akokoľvek mechanicky poškodené, je možné slúchadlá opraviť, prípadne ak to nie je možné vymeniť v rámci nadštandardnej služby spoločnosti KOSS - Doživotná záruka. Ak sa model, na ktorý uplatňujete Doživotnú záruku už nevyrába, alebo nie je v predaji a zároveň tento model už nie je možné opraviť, budú Vám slúchadlá vymenené za podobný typ v rovnakej cenovej kategórie. V rámci Doživotnej záruky sa Vás nikto nebude pýtať, prečo..., uvediete len poruchu Vašich slúchadiel.

Doživotná záruka KOSS je nadštandardná služba poskytovaná po celú dobu života prvého majiteľa slúchadiel KOSS a je možné si ju uplatniť kedykoľvek, bez ohľadu na počet závad uplatňovaných v rámci Doživotnej záruky za minimálny manipulačný poplatok v spoločnosti Bis Audio, s.r.o., ktorá je výhradným dovozcom značky KOSS pre Slovenskú republiku.

Ak ste si Vaše slúchadlá zakúpili u autorizovaných distribútorov značky KOSS v Slovenskej republike, je možné si ich zaregistrovať v registračnom formulári na tejto stránke a manipulačný poplatok za opravu slúchadiel v rámci Doživotnej záruky je zvýhodnený na 5,- EUR s DPH.

Pre registráciu slúchadiel je nutné do registračného formulára na tejto stránke uviesť meno, adresu, e-mailovú adresu, typ slúchadiel, autorizačný kód (uvádzaný na prilepenej samolepke) a Vaše telefónne číslo. Ostatné informácie vo formulári nie sú povinné a slúžia len k skvalitňovaniu služieb dovozcu. Taktiež vyznačíte, či máte záujem byť informovaný o novinkách značky KOSS.

Po úspešnej registrácii Vám bude na e-mailovú adresu zaslané Potvrdenie o registrácii, spoločne so Zákazníckym kódom.

Ak sa Vaše slúchadlá nedajú zaregistrovať na základe prilepeného registračného kódu, skontrolujte prosím znovu správnosť postupu registrácie. Ak ani napriek tomu nebude registrácia úspešná, kontaktujte nás prosím telefonicky na telefónnom čísle 045/5410711, alebo e-mailom na adrese dozivotnazaruka@bisaudio.sk.

Ak ste si Vaše slúchadlá zakúpili napríklad zo siete ALZA a obsahujú svetložltú samolepku s registračným kódom a nedá sa Vám zaregistrovať slúchadlá na základe takejto registračnej samolepky, zrejme sa jedná o českú registračnú samolepku. V takomto prípade sa prosím zaregistrujte do českej registračnej databázy na internetovej stránke www.dozivotnizaruka.cz. Pri úvodnej ponuke kliknite prosím na vlajočku Českej republiky. Zvýhodnené podmienky pre Doživotnú záruku si potom môžete uplatňovať aj v Slovenskej republike.

Ak Vaše slúchadlá nie sú registrované, ale máte všetky potrebné podklady, je možné ich dodatočne preregistrovať po zaslaní týchto podkladov (meno, adresa, e-mail, typ slúchadiel, telefónne číslo a originál dokladu o kúpe od autorizovaného predajcu) na adresu servisného strediska spoločnosti Bis Audio, s.r.o. vo Zvolene. Následne Vám bude na Váš e-mail zaslané Potvrdenie o registrácii, spoločne so Zákazníckym kódom.

Ak Vaše slúchadlá nie sú registrované a ani nie je možné ich preregistrovať (slúchadlá ste si zakúpili v zahraničí, u neautorizovaného predajcu, nemáte originálny doklad o kúpe...) poplatok za uplatňovanie Doživotnej záruky je 15 EUR s DPH.

Doživotnú záruku slúchadiel KOSS môžete uplatniť na ľubovoľnej predajni Bis Audio, s.r.o. (Banskej Bystrici, alebo Košiciach), priamo v servisnom stredisku spoločnosti Bis Audio, s.r.o. vo Zvolene, alebo ich zaslať poštou na adresu servisného strediska Bis Audio, s.r.o. vo Zvolene.

Pri uplatňovaní Doživotnej záruky u registrovaných slúchadiel je nutné spolu so slúchadlami odovzdať registračné potvrdenie (vytlačený e-mail, napísaný registračný kód), kontaktné údaje (obsahujúce adresu, na ktorú si želáte doručiť opravené slúchadlá) a stručný popis poruchy. 

Ak uplatňujete Doživotnú záruku u slúchadiel KOSS, ktoré nie sú registrované, je nutné spolu so slúchadlami zaslať kontaktné údaje (obsahujúce adresu, na ktorú si želáte doručiť opravené slúchadlá) a stručný popis poruchy.

Takto získané osobné údaje slúžia len pre veci spojené s vybavením reklamácie a nebudú nijak inak použité.

Reklamácie v rámci Doživotnej záruky vybavujeme priebežne v poradí, v akom sa dostali do servisného strediska, bez zbytočného odkladu.

Opravené slúchadlá si môžete po dohode vyzdvihnúť na ktorejkoľvek z našich predajní (Banskej Bystrici a Košiciach), prípadne priamo v servisnom stredisku firmy Bis Audio, s.r.o. vo Zvolene, kde Vám budú vydané po uhradení manipulačného poplatku za službu Doživotná záruka, prípadne Vám budú po dohode zaslané poštou, alebo kuriérom na dobierku. V prípade poslania opravených slúchadiel na dobierku Vám bude k manipulačnému poplatku za uplatnenie služby Doživotná záruka zaúčtovaný aj poplatok za poštovné a balné. Poplatok pri poslaní prostredníctvom Slovenkej Pošty je 3,50 EUR s DPH a pri poslaní cez kuriérsku spoločnosť UPS – Slovak Parcel Service 9.- EUR s DPH. Pri poslaní prostredníctvom Slovenskej Pošty bude zásielka doručená do 3 pracovných dní, v prípade UPS bude zásielka doručená v nasledovný pracovný deň. V prípade, že si želáte poslať opravené slúchadlá prostredníctvom UPS, je nutné uviesť aj Vaše mobilné telefónne číslo (aby Vás kuriér v prípade Vašej neprítomnosti mohol kontaktovať).

V prípade, že slúchadlá posielate do servisného strediska spoločnosti Bis Audio vo Zvolene, prosím zabaľte ich (väčšie slúchadlá do balíka, menšie slúchadlá môžete vložiť aj do vzduchovej obálky), priložte všetky potrebné doklady (viď vyššie) a pošlite doporučene, prípadne kuriérom na adresu:

Bis Audio, s.r.o.

SERVIS KOSS

Na Štepnici 1379/1

960 01 Zvolen

Ak si želáte slúchadlá odovzdať na niektorej z našich predajní v Banskej Bystrici, alebo v Košiciach, ich adresu si môžete pozrieť na internetovej stránke www.bisaudio.sk/kontakt.php.

V prípade akýchkoľvek nejasností, či otázok, neváhajte nás kontaktovať buď e-mailom na adrese dozivotnazaruka@bisaudio.sk, telefonicky na telefónnom čísle 045/54 10 711, na ktorejkoľvek z našich predajní v Banskej Bystrici, Košiciach, prípadne priamo v centrále spoločnosti Bis Audio, s.r.o. vo Zvolene. Viac informácii nájdete na internetovej stránke www.bisaudio.sk.

Ako správne používať slúchadlá značky KOSS

Aby ste si zabezpečili čo najdlhšiu dobu pôžitku z počúvania Vaších slúchadiel značky KOSS, je nutné vyhýbať sa niektorým faktorom, ktoré môžu potenciálne znížiť ich celkovú životnosť. Slúchadlá značky KOSS sú kryté nadštandardnou službou Doživotná záruka, čo však neznamená že sú nezničiteľné a že ich nie je možné pri ich používaní mechanicky poškodiť. Preto by ste sa pri ich používaní mali vyvarovať najmä dlhodobému používaniu:

- V prašných podmienkach, ako sú rôzne dielne (jemný prach, či už drevený, kovový, alebo stavebný môže poškodiť meniče v slúchadlách)

- V mraze (dlhodobé vystavovanie slúchadiel extrémne nízkym teplotám môže spôsobiť skrehnutie materiálov, ktoré sú následne náchylnejšie na mechanické poškodenie)

- V daždi a vlhkých priestoroch, ako sú sauny, plavárne, atď. (vystavovanie slúchadiel vlhku môže poškodiť napríklad meniče v slúchadlách)

- Pri priamom slnečnom žiarení (vystavovanie slúchadiel dlhodobému vplyvu priameho slnečného žiarenia môže nepriaznivo vplývať na vlastnosti materiálov, ktoré môžu byť náchylnejšie na mechanické poškodenie)

Tak isto zabráňte neprimeranému naťahovaniu a ohýbaniu kábla (ktoré môže nastať napríklad pri omotávaní kábla prenosných slúchadiel okolo Vášho mobilného telefónu, či MP3 prehrávača, prípadne pri ostrých hranách, napríklad nábytku a pod.), ktoré môže viesť k jeho zlomeniu, alebo inému poškodeniu.

Všetky takéto činnosti môžu viesť ku prípadnému skráteniu celkovej životnosti slúchadiel, prípadne ich častí. Takto vzniknuté poškodenia slúchadiel nie sú považované za výrobné vady a nedá sa pri ich oprave uplatniť záručná reklamácia, či už zákonná 24 mesačná, alebo predĺžená 36 mesačná. Na rozdiel od iných výrobcov slúchadiel, spoločnosť KOSS poskytuje svojim zákazníkom možnosť opraviť, prípadne vymeniť aj takto mechanicky poškodené slúchadlá kedykoľvek počas celej dĺžky ich života za minimálny manipulačný poplatok v rámci nadštandardnej služby Doživotná záruka.

V prípade, že ste objavili akúkoľvek poruchu na Vašich slúchadlách KOSS, je nutné ich reklamovať a to čo najskôr po objavení poruchy. Spoločnosť Bis Audio, s.r.o. sa vždy snaží o maximálnu spokojnosť zákazníka, preto si prosím prečítajte stručný manuál ohľadom vybavovania reklamácii slúchadiel značky KOSS na území Slovenskej republiky.

Želáme Vám veľa príjemných zážitkov z počúvania Vašich jedinečných slúchadiel značky KOSS a veríme, že Vám budú slúžiť nespočetne veľa rokov.