Gwarancja podstawowa

Urządzenia marki KOSS objęte są gwarancją w okresie 6 lub 12 miesięcy (w zależności od modelu) od daty sprzedaży konsumentowi.

Przedłużona bezpłatna gwarancja

W przypadku rejestracji na www.dozywotniagwarancja.pl i przy spełnieniu dalszych warunków wyznaczonych przez dystrybutora, produkty marki KOSS objęte są przedłużoną bezpłatną gwarancją w okresie 6 lub 12 miesięcy (w zależności od modelu) po upływie gwarancji podstawowej. Okres przedłużonej bezpłatnej gwarancji liczony jest od chwili wygaśnięcia gwarancji podstawowej. Przy korzystaniu z przedłużonej gwarancji bezpłatnej klient może zostać obciążony ewentualnymi kosztami przesyłki. Zapisy powyższych warunków gwarancji nie wyłączają, nie organiczają, ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi.

Z gwarancji podstawowej oraz *przedłużonej bezpłatnej gwarancji nie można skorzystać w następujących przypadkach:

 • mechaniczne i inne uszkodzenia ewidentnie wynikające z niewłaściwego posługiwania się urządzeniem (włącznie z mechanicznymi uszkodzeniami przewodów zasilających słuchawek, pęknięć, złamań, zarysowań, przeciążeń głośników) lub z postępowania sprzecznego z instrukcją obsługi czy z niewłaściwego przechowywania (środowisko wilgotne, z dużą ilością kurzu, zanieczyszczeniami lub w inny sposób nieodpowiednie, zalanie cieczą)
 • uszkodzenia powstałe wskutek dużego stopnia zużycia (np. zużycie gąbek itp.)
 • uszkodzenia powstałe wskutek ingerencji niekompetentnych osób

Dożywotnia gwarancja

Dożywotnia gwarancja udzielana jest przez firmę KOSS. KOSS gwarantuje, iż oficjalny dystrybutor zapewni pierwszemu właścicielowi urządzenia jego naprawę lub wymianę przez całe życie, w przypadku jakiejkolwiek usterki elektrycznej lub mechanicznej, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w aktualnej wysokości. Wysokość tej opłaty wynosi 80 PLN za każde skorzystanie z dożywotniej gwarancji. Użytkownicy zarejestrowani na stronie www.dozywotniagwarancja.pl mają zagwarantowaną obniżoną stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 PLN. Do każdej opłaty należy doliczyć koszty przesyłki do punktu serwisowego, które ponosi klient. Natomiast koszty transportu produktu do klienta ponosi punkt serwisowy.

Warunki dożywotniej gwarancji:

 • Urządzenie zostanie naprawione lub wymienione (sposób rozwiązania reklamacji zależny jest od wewnętrznych dyrektyw firmy KOSS) przez całe życie pierwszego właściciela, bez względu na liczbę usterek reklamowanych w ramach dożywotniej gwarancji.
 • W przypadku wykorzystania gwarancji do urządzenia o typie, który nie znajduje się już w sprzedaży i którego nie można naprawić, urządzenie zostanie wymienione na podobny typ w tej samej kategorii cenowej.
 • W ramach dożywotniej gwarancji nikt nie będzie pytał Cię, dlaczego…, opisujesz tylko usterki Twoich słuchawek
 • W przypadku zaistnienia usterki, produkt powinien być dostarczony do serwisu na koszt użytkownika. Natomiast koszty transportu produktu do klienta ponosi punkt serwisowy.
 • Za każdą naprawę lub wymianę w ramach dożywotniej gwarancji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 40 PLN dla zarejestrowanych użytkowników. Dla niezarejestrowanych użytkowników opłata ta wynosi 80 PLN.

Dodatkowe warunki importera dotyczące korzystania z przedłużonej bezpłatnej gwarancji lub dożywotniej gwarancji z obniżoną stawką opłaty manipulacyjnej (40 PLN)

 • Rejestracja musi być przeprowadzona na stronie www.dozywotniagwarancja.pl
 • W ramach rejestracji użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres, e-mail, typ urządzenia oraz kod autoryzacyjny podany na specjalnej etykiecie naklejonej na słuchawkach. Użytkownik również zaznacza, czy jest zainteresowany otrzymywaniem aktualnych informacji dotyczących nowości marki KOSS.
 • Użytkownik otrzyma na podany e-mail potwierdzenie rejestracji razem z kodem klienta. 
 • W przypadku korzystania z przedłużonej bezpłatnej gwarancji lub dożywotniej gwarancji z obniżoną opłatą 40 PLN użytkownik ma następujące obowiązki:
  • W przypadku wysyłania urządzenia do punktu serwisowego należy dokonać wysyłki na koszt użytkownika oraz dołączyć: opis usterki, adres i nr telefonu oraz kopię potwierdzenia rejestracji zawierającą kod klienta, który po rejestracji został wysłany na e-mail użytkownika. Imię i nazwisko adresata, do którego zaadresowana będzie przesyłka z naprawionymi lub nowymi słuchawkami, musi być zgodne z danymi osoby, która zarejestrowała odpowiedni kod klienta.
  • W przypadku osobistego przekazania słuchawek w punkcie serwisowym zarejestrowany użytkownik może udokumentować swoje prawa również poprzez okazanie dokumentu tożsamości.
 • Dystrybutor zastrzega sobie prawo sprawdzania, czy tożsamość osoby zgłaszającej reklamację zgodna jest z danymi na potwierdzeniu rejestracji.
 • Dystrybutor zastrzega sobie prawo anulowania dożywotniej gwarancji w przypadku nadużycia systemu dożywotniej gwarancji przez użytkownika.

Adres punktu serwisowego:

AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA Sp. J.
ul. Szkolna 45
05-270 Marki k/Warszawy
e-mail: serwis@audioklan.com.pl

Godziny pracy: Pn – Pt: 9:00 – 17:00